focusbari

Group 193

Neuromizer

Neuromizer

Είναι μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Focus Bari—ηγετική εταιρία στον χώρο της έρευνας αγοράς–και της Optimal—ηγετική εταιρία στον κλάδο του HR και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

Τι είναι το neuromizer

Είναι μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Focus Bari—ηγετική εταιρία στον χώρο της έρευνας αγοράς–και της Optimal—ηγετική εταιρία στον κλάδο του HR και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων.  Οι δύο εταιρίες δημιούργησαν από κοινού το Neuromizer, για να λανσάρουν μια πρωτοποριακή μεθοδολογία στην Έρευνα Αγοράς/Καταναλωτή.  Η Focus Bari διαθέτει το ερευνητικό εργαλείο Neuromizer στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία της στην μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς για την καθοδήγηση των επιχειρηματικών αποφάσεων που έρχεται να υποστηρίξει μέσα από κάθε project.

H Optimal παρέχει την επιστημονική τεχνογνωσία, μεθοδολογία και υλοποίηση υπό την εποπτεία του Δρ. Νικολάου Δημητριάδη, ο οποίος είναι επικεφαλής της της Neuro Consulting Services της Optimal, Professor of Practice στο University of York European Campus, και Visiting Professor στο Πανεπιστήμιο της Λουμπλιάνα.  Ο Δρ. Δημητριάδης έχει μελετήσει περισσότερους από 7.500 εγκεφάλους σε 25 χώρες, και η μακρόχρονη εμπειρία του στην μελέτη του εγκεφάλου τον τοποθετούν σήμερα ανάμεσα στους κορυφαίους ειδικούς του Neuromarketing στην Ευρώπη.

Πως λειτουργεί το neuromarketing στην έρευνα αγοράς?

Το Neuromarketing εμβαθύνει στις καταναλωτικές εμπειρίες και αποφάσεις, καθώς αυτές λαμβάνονται κατά το μέγιστο ποσοστό τους υποσυνείδητα.  Σύμφωνα με τον Zaltman (2003), το 95% των αποφάσεων λαμβάνονται στο υποσυνείδητο, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην συνειδητοποιούν πλήρως τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν ένα προϊόν και γιατί προσελκύονται σε αυτό.  Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Nease (2016), από τα 10 εκατομμύρια πληροφοριών που λαμβάνει ο εγκέφαλος ανά δευτερόλεπτο, μόνο τα 50 επεξεργάζονται συνειδητά.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η μεθοδολογία του Neuromarketing, είτε μόνη της, είτε σε συνδυασμό με τους παραδοσιακούς τρόπους έρευνας, προσφέρει πολύ πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση πάνω στις αντιδράσεις και την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των καταναλωτών.  Με την χρήση του Neuromarketing, οι ομάδες των brands μπορούν να κάνουν πολύ πιο ασφαλείς επιλογές και προβλέψεις.

Για ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται περισσότερο η χρήση του neuromarketing?

Το Neuromarketing απαντά σε συγκεκριμένα ερωτήματα marketing: η χρήση του είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για την αξιολόγηση διαφημίσεων, συσκευασιών, εμπειρίας πελάτη μέσα σε κατάστημα,  διάδρασης με sites/applications, κλπ.  Πιο συγκεκριμένα, το Neuromarketing είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στο να αποκαλύψει πόσο καλά ή όχι «δουλεύει» η κάθε εναλλακτική, και πώς μπορεί κανείς να την βελτιώσει και να την κάνει ακόμα καλύτερη.  Επίσης, είναι απολύτως κατάλληλο για την φάση του A/B testing.

Το Neuromarketing εφαρμόζεται λιγότερο σε περιπτώσεις όπου το ερώτημα αφορά καταναλωτικές συνήθειες ή αιτιολόγηση για τις καταναλωτικές επιλογές.  Σε τέτοια ερωτήματα, ο εγκέφαλος από μόνος του δεν μπορεί να μας διαφωτίσει ιδιαίτερα.  Από την άλλη μεριά, το Neuromarketing διαθέτει πολύ καλή δυναμική πρόγνωσης της τελικής καταναλωτικής συμπεριφοράς (σύμφωνα με την παρακάτω ερευνα, MediaScience, 2017):

Πόσο δεκτικοί είναι οι συμμετέχοντες στις έρευνες neuromarketing

Με βάση την εμπειρία μας σε περισσότερα από 250 έργα σε 15+ χώρες, διαπιστώνεται ότι οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν στις έρευνες Neuromarketing, με ποσοστό ανταπόκρισης παρόμοιο με εκείνο των παραδοσιακών ερευνητικών έργων.  Συνήθως, για κάθε έργο επαρκεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 15-30 ατόμων του κοινού-στόχου, για να εξασφαλιστούν αξιόπιστα αποτελέσματα.   Οι ερωτώμενοι κάτω από την απαραίτητη καθοδήγηση φοράνε τους τελευταίας τεχνολογίας εγκεφαλογράφους και τα ειδικά γυαλιά για το Eye Tracking πάντα με την βοήθεια των έμπειρων και ειδικά εκπαιδευμένων επιστημόνων μας.  Επίσης, το Neuromarketing εφαρμόζεται και σε real-life συνθήκες, για παράδειγμα, μέσα σε ένα εμπορικό κατάστημα, μια τράπεζα κλπ. και καταγράφει τις αντιδράσεις του εγκεφάλου σε κανονικές, μη εργαστηριακές «συνθήκες ζωής».

Η neuro-τεχνολογία & ο εξοπλισμός

Το Neuromizer είναι η μόνη full-service Νeuromarketing λύση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς εφαρμόζει τις εξής τεχνολογίες:

 • Εργαστηριακούς εγκεφαλογράφους (EEG)
 • Εγκεφαλογράφους για real-life συνθήκες (EEG)
 • Γυαλιά Eye Tracking
 • Video Camera Eye Tracking
 • Συσκευή Eye Tracking κινητού τηλεφώνου
 • Συσκευή καταγραφής αντίδρασης του δέρματος (Galvanic Skin Response)
 • Πρόγραμμα ανάλυσης συναισθημάτων μέσω φωνής
 • Πρόγραμμα ανάλυσης συναισθημάτων μέσω εκφράσεων προσώπου
 • Implicit Association Test IAT
 • Εργαλεία online Neuromarketing
Ενδεικτικές εφαρμογές του neuromizer

Είτε αποκλειστικά, είτε σε συνδυασμό με παραδοσιακές μεθόδους έρευνας, το Neuromarketing συνιστάται ιδιαίτερα για τις εξής εφαρμογές τεστ/αξιολόγησης:

 • Τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών διαφημίσεων και καταχωρίσεων
 • Δημιουργικά concepts/ εταιρική ταυτότητα
 • Λογότυπα & άλλα στοιχεία branding
 • Επανασχεδιασμοί / συνολικό εταιρικό ή brand makeover
 • Ψηφιακό ή φυσικό «ταξίδι» αγοραστικού κοινού λιανεμπορίου
 • Επανασχεδιασμός καταστημάτων
 • Διαδικτυακοί ισότοποι & εφαρμογές mobile
 • Εναλλακτικές τιμών
 • Τηλεφωνικά κέντρα
 • Τεστ αισθήσεων προϊόντων (οσμή, γεύση, αφή, ακοή)
 • Διαχείριση παραπόνων
 • Εσωτερική επικοινωνία
 • Εmployer branding campaigns
 • Βιντεοπαιχνίδια

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Μαρκάροντας το κουτί και δίνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου – GDPR και δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε επικοινωνία σχετικά με την δραστηριότητα της Focus Bari, υπηρεσίες/προϊόντα και εκδηλώσεις που ίσως σας ενδιαφέρουν. Ωστόσο, αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να απεγγραφείτε ανά πάσα στιγμή από την επικοινωνία μας, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε μέσα στα email που λαμβάνετε από εμάς.
By clicking the button and sharing your contact information with us, you acknowledge that you have read our Personal data policy - GDPR and that you consent to receiving communications about Focus Bari’s business, products/services, and events that may be of interest to you. However, if you ever change your mind, you can unsubscribe from our communications by following the instructions within the email that you receive from us.