focusbari

Group 193

Τι προσφέρουμε

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Υπηρεσίες & Λύσεις

Η Focus Bari έχει το μέγεθος, την ικανότητα και τους πόρους για διενέργεια ερευνών οπουδήποτε στον κόσμο με την επιλογή της ιδανικής μεθοδολογίας ανά περίπτωση. Χρησιμοποιούμε την έρευνα ως εργαλείο μας και προσφέρουμε τις πιο πρόσφατες ποιοτικές, ποσοτικές, υβριδικές και πολλαπλές μεθόδους έρευνας, οι οποίες συμπληρώνονται από ένα πλήρες φάσμα εργαλείων και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων:

Group 123

Για να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην επιτυχία των πελατών μας, έχουμε αναπτύξει την ικανότητα να εστιαζόμαστε στα  αποτελέσματα. Είμαστε μια εταιρεία έρευνας αγοράς που προσφέρει λύσεις για όλο το φάσμα των αναγκών των πελατών μας: από  την end-to-end διεξαγωγή μιας έρευνας όσο έως τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πλήθος τομέων, όπως:

Group 211
Εταιρική & Επιχειρηματική Στρατηγική

Η Έρευνα Εταιρικής Εικόνας σχετίζεται με  μια εταιρεία στο σύνολό της και τις αντιλήψεις που έχουν οι stakeholders γι’ αυτήν. Δίνει έμφαση στα δυνατά και αδύνατα σημεία της εταιρείας και περιλαμβάνει στοιχεία αξιολόγησης της τυπικής λειτουργίας της, καθώς και στοιχεία συναισθηματικής προσέγγισης.

Η κατανόηση των προσδοκιών των stakeholder της εταιρείας είναι κεντρικής σημασίας για τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας υπεύθυνης και επιτυχημένης επιχείρησης.

Ανάπτυξη Προϊόντος, Έρευνα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Συνδυάζοντας πρωτογενή έρευνα, data analytics, στοιχεία από τις συνδρομητικές μας έρευνες ή/και υπηρεσίες με βάση το CX σας δίνουμε πολύτιμες πληροφορίες.

Group 212
Group 213
Εργαζόμενοι & Έρευνα Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Έρευνα Γνώμης Εργαζομένων και Ανθρώπινου Δυναμικού δίνει πολύτιμη φωνή σε κάθε εργαζόμενο στην επιχείρησή σας. Αποκαλύπτονται οι αντιλήψεις των εργαζομένων σχετικά με:  το brand σας, την ηγετική ομάδα και πιθανές μελλοντικές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Η εμπειρία πελάτη
Στη Focus Bari προωθούμε την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, υποστηρίζοντας και συμβουλεύοντας τους πελάτες μας πώς να αναπτυχθούν μέσω της καθοδήγησης από τους δικούς τους πελάτες:
 • Έργα T-NPS
 • BI analysis & diagnostics
 • Customer segmentation, profiling & mapping (analytics & research)
 • Predictive analytics
 • Ικανοποίηση Πελατών & μελέτες NPS μελέτες
 • Συνδρομητική έρευνα CX Success Stories
 • Χαρτογράφηση ταξιδιού πελατών
 • Προγράμματα επιβράβευσης: σχεδιασμός & βελτιστοποίηση
 • Συμβουλευτική
 • Coaching και Mentoring
 • Workshops

Το ιστορικό και η επένδυσή μας στο CX περιλαμβάνουν:

 • 2018-CCXP, Πιστοποίηση από τη CXPA (Customer Experience Professional Association)
 • 2017-Design Thinking Training από την Design Thinkers Academy UK
 • 2016 – Πιστοποίηση NPS2 από τη Satmetrix®
5
Group 214
Μετρήσεις MME

Διαθέτουμε περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας σε «Έρευνες Currency» για ραδιοφωνικά και έντυπα μέσα χρησιμοποιώντας διεθνώς καθιερωμένες μεθοδολογίες, τηρώντας τις αρχές των media currencies, παρέχοντας εργαλεία για την αξιολόγηση και προγραμματισμό των μέσων.

Συνδυάζοντας πρωτογενή έρευνα, data analytics, στοιχεία από τις συνδρομητικές μας έρευνες ή/και υπηρεσίες με βάση το CX σας δίνουμε πολύτιμες πληροφορίες για:

 • Την δομή & εξέλιξη της αγοράς που σας ενδιαφέρει
 • Συνήθειες χρήσης και στάσεις (U&A)
 • Segmentation / Profiling / Marketing Personas
 • Ανάπτυξη προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων conjoint test)
 • Concept Testing & Δοκιμή προϊόντος
 • Συσκευασία & Τιμολογιακή πολιτική
 • Διαφήμιση & Brand Image

Η έρευνά μας παρέχει στην επιχείρησή σας ένα εργαλείο στρατηγικής διαχείρισης για την προώθηση μιας κουλτούρας υψηλών επιδόσεων και βελτιωμένων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων με πιστούς και αφοσιωμένους υπαλλήλους.

Οι ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι έρευνας προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες σας για να διασφαλίσουν την επίτευξη του καλύτερα δυνατού και αξιόπιστου αποτελέσματος για την επιχείρησή σας.

Είμαστε ο πιο εξειδικευμένος και έμπειρος οργανισμός σε ό,τι αφορά τις έρευνες Mέσων και ακολουθούμε το κοινό τους ήδη από το ξεκίνημά μας.  Αυτή η εμπειρία μας δίνει την ικανότητα να προσφέρουμε:

 • Media Audiences segmentation & profiling
 • Digital habits and media compilation measurements

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως και κάθε άλλο brand, μπορούν να επωφεληθούν από το ευρύ χαρτοφυλάκιο ερευνητικών υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων και πιο εξειδικευμένων όπως

 • έρευνες βελτιστοποίησης προγραμμάτων (Call Out, OMT/AMT)
 • μετρήσεις αποτελεσματικότητας υπαίθριας διαφήμισης

Οι ομάδες σας μπορούν να επωφεληθούν από τα εμπνευσμένα workshop μας με στόχο να σας βοηθήσουν:

 • να ορίσετε το σκοπό σας και τους μελλοντικούς σας στόχους
 • να σχεδιάστε τον οδικό σας χάρτη
 • να είστε έτοιμοι να κάνετε αλλαγές
 • να υιοθετήσετε αποτελεσματικούς τρόπους ομαδικής εργασίας
Μαρκάροντας το κουτί και δίνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου – GDPR και δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε επικοινωνία σχετικά με την δραστηριότητα της Focus Bari, υπηρεσίες/προϊόντα και εκδηλώσεις που ίσως σας ενδιαφέρουν. Ωστόσο, αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να απεγγραφείτε ανά πάσα στιγμή από την επικοινωνία μας, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε μέσα στα email που λαμβάνετε από εμάς.
By clicking the button and sharing your contact information with us, you acknowledge that you have read our Personal data policy - GDPR and that you consent to receiving communications about Focus Bari’s business, products/services, and events that may be of interest to you. However, if you ever change your mind, you can unsubscribe from our communications by following the instructions within the email that you receive from us.