focusbari

Group 193

Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες ερευνών στην Ελλάδα και κάθε χρόνο διεξάγουμε για λογαριασμό διαφόρων οργανισμών, έρευνες μέσω από τις οποίες αποτυπώνονται οι καταναλωτικές τάσεις, οι προτιμήσεις και οι συνήθειες των Ελλήνων ως προς τη χρήση διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών.

Μέσα από τις έρευνες αυτές, τις οποίες στη Focus Bari σχεδιάζουμε με ευθύνη και επαγγελματισμό αλλά και με σεβασμό προς τους συμμετέχοντες ερωτώμενους, δίνουμε κατευθύνσεις στους πελάτες μας για τη δημιουργία ή τη βελτίωση των προϊόντων & υπηρεσιών που προσφέρουν, αποτελώντας ουσιαστικά έναν ενδιάμεσο κρίκο, μία γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών. Η έρευνα είναι ένας από τους τρόπους για να ακουστεί η άποψή σας!

Για να υλοποιήσουμε τις έρευνες αυτές επικοινωνούμε κάθε χρόνο με χιλιάδες διαφορετικά νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα, είτε τηλεφωνικά, είτε με επισκέψεις στα σπίτια, είτε μέσω internet, ζητώντας τη συμμετοχή των μελών τους η οποία είναι πάντα εθελοντική. 

Για όλες τις έρευνες που υλοποιούμε ακολουθούμε το διεθνή κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής ICC/ESOMAR, τις οδηγίες και τον Κανονισμό ΠΕΣΣ του ΣΕΔΕΑ, συμμορφούμενοι πλήρως με αυτούς και ελεγχόμενοι σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι υποχρεώσεις μας προς τους συμμετέχοντες ερωτώμενους καθορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία το διεθνή κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής  ICC/ESOMAR και τις οδηγίες και το Κανονισμό ΠΕΣΣ του ΣΕΔΕΑ. Στο πλαίσιο αλλά και πέραν αυτών διασφαλίζουμε τα ακόλουθα:

• Σεβόμαστε το χρόνο και τη συνεισφορά / συμμετοχή σας: σχεδιάζουμε τις έρευνες με τρόπο ώστε τα ερωτηματολόγια να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομα και εφόσον είναι εφικτό σας δίνουμε την εναλλακτική να επιλέξετε εσείς την ημέρα και ώρα που θα ληφθεί η συνέντευξη με βάση το πρόγραμμά σας.

• Σας αντιμετωπίζουμε με σεβασμό: λαμβάνουμε όλα τα μέτρα ώστε η εμπειρία από τη συμμετοχή σας στις έρευνές μας να είναι όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη και εποικοδομητική για εσάς, σας προσεγγίζουμε επώνυμα δίνοντας σας στοιχεία για να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, είμαστε ειλικρινείς μαζί σας σε σχέση με το δικαίωμά σας να μην συμμετάσχετε στην έρευνα εφόσον δεν το επιθυμείτε, σας ενημερώνουμε για το χρόνο που θα σας απασχολήσουμε και διασφαλίζουμε, μέσω των διαδικασιών στρατολόγησης και εκπαίδευσης, πως οι συνεργάτες μας θα έχουν την ενδεικνυόμενη στάση και συμπεριφορά απέναντί σας.

 Δίνουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας και ακούμε τις απόψεις σας: στο site της εταιρίας μας υπάρχουν δημοσιευμένες έρευνες που σας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε πιο συγκεκριμένη εικόνα για τις δραστηριότητές μας, σας δίνονται παράλληλα εναλλακτικοί τρόποι να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, διασφαλίζουμε πως οι συνεργάτες μας που σας προσέγγισαν μπορούν να σας εξηγήσουν πώς επιλεχθήκατε για να πάρετε μέρος στην έρευνα, ποιο είναι το θέμα της έρευνας και πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα και σας δίνουμε επίσης τη δυνατότητα να εκφράσετε την άποψή σας για την έρευνα στην οποία πήρατε μέρος.

• Τηρούμε τις πληροφορίες που μας δίνετε ασφαλείς και εμπιστευτικές: αναγνωρίζουμε πως μοιράζεστε μαζί μας τις απόψεις σας και προσωπικά σας στοιχεία και για το λόγο αυτό τα χρησιμοποιούμε μόνο για στατιστικούς λόγους χωρίς να δημοσιοποιούμε κανένα στοιχείο που να επιτρέπει να αποκαλυφθεί η προσωπική σας ταυτότητα, η δική σας – του νοικοκυριού σας – της επιχείρησής σας, διασφαλίζουμε πως όλοι οι συνεργάτες μας γνωρίζουν και αποδέχονται τις υποχρεώσεις τους να διασφαλίζουν το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων που τους δίνετε ενώ μέσω των τεχνικών και κτιριακών υποδομών μας τηρούμε ύψιστη ασφάλεια για τα στοιχεία που συλλέγουμε

Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σε σχέση με τις έρευνές μας. Εναλλακτικά μπορείτε επίσης  να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Πού μπορώ να δω τα αποτελέσματα μιας έρευνας στην οποία συμμετείχα;

Ανεβάζουμε συχνά παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων των ερευνών μας στον ιστότοπό μας. Επίσης, πολλά από τα αποτελέσματα των ερευνών μας δημοσιεύονται στα Μέσα, είτε απευθείας από εμάς, είτε μέσω των πελατών μας. Ωστόσο, πολλές από τις έρευνες που πραγματοποιούμε δεν μπορούν να δημοσιευτούν, καθώς τα αποτελέσματά τους είναι εμπιστευτικά στους πελάτες που τις έχουν αναθέσει.

Εάν, ωστόσο, θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια έρευνα στην οποία συμμετείχατε, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας.

Ήμουν πρόθυμος να συμμετάσχω σε μια έρευνα αλλά τελικά δεν μπόρεσα. Γιατί;

Συχνά οι έρευνές μας έχουν κάποιους περιορισμούς σχετικά με τις διαφορετικές υποομάδες πληθυσμού που πρέπει να καλύψουμε στο σχεδιασμό του δείγματός μας, όσον αφορά την ηλικία, το φύλο, την περιοχή κ.λπ. Κατά συνέπεια, ο μόνος λόγος που δεν έχετε συμμετάσχει σε μια συγκεκριμένη έρευνα, αν και ήσασταν πρόθυμοι, είναι γιατί πιθανά είχαμε ολοκληρώσει το δείγμα-στόχο των δημογραφικών σας στοιχείων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προθυμία σας να συμμετάσχετε και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζί σας για μια από τις έρευνές μας. Η γνώμη σας είναι πάντα πολύτιμη για εμάς!

Γιατί μία συνέντευξη μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από όσο αναφέρατε στην εισαγωγή σας;

Η διάρκεια ενός ερωτηματολογίου είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την ομαλή διεξαγωγή μιας συνέντευξης, επομένως, όταν σχεδιάζουμε ένα ερωτηματολόγιο κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να εκτιμήσουμε τη διάρκεια ολοκλήρωσής του. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούμε να υπολογίσουμε τη διάρκεια της συνέντευξης με ακρίβεια, η πραγματική διάρκεια της συνέντευξης μπορεί να επηρεαστεί από μια σειρά παραμέτρων, όπως οι συνήθειες ή οι εμπειρίες κάθε ερωτώμενου (οι οποίες επηρεάζουν τον αριθμό των ερωτήσεων που θα ρωτηθούν), ή τους διαφορετικούς τρόπους έκφρασης μεταξύ ανθρώπων ή άλλους παράγοντες.

Έχετε το δικαίωμα να κάνετε συνεντεύξεις με παιδιά;

Οι στάσεις, συνήθειες και απόψεις παιδιών και νέων είναι εξαιρετικά πολύτιμες στις έρευνές μας, αλλά πριν προχωρήσουμε σε μια τέτοια συνέντευξη ή/και συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών, λαμβάνουμε πάντα τη συγκατάθεση του γονέα ή του υπεύθυνου ενήλικα.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή όταν εξετάζουμε εάν θα εμπλέξουμε παιδιά και νέους σε μία έρευνα. Οι ερωτήσεις που τίθενται σε αυτά τα κοινά λαμβάνουν πάντα υπόψη την ηλικία και το επίπεδο ωριμότητάς τους ενώ για τη συνολική διαδικασία τηρούμε πάντα την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το διεθνή κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής ICC/ESOMAR, και τις οδηγίες και τον Κανονισμό ΠΕΣΣ του ΣΕΔΕΑ.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με μια συνέντευξη που έχουμε πραγματοποιήσει με ένα παιδί αυτής της ηλικίας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Πώς μπορώ να νιώσω σίγουρος ότι οι πληροφορίες που μοιράζομαι μαζί σας είναι ασφαλείς;

Στη FOCUS BARI AE, σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και διαχειριζόμαστε με ιδιαίτερη επιμέλεια τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστεύεσθε όταν ζητάμε τη γνώμη σας στα πλαίσια διεξαγωγής έργων έρευνας αγοράς.

Όλο το προσωπικό και οι ερευνητές μας δεσμεύονται με σύμβαση να συμμορφώνονται με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το διεθνή κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής ICC/ESOMAR, και τις οδηγίες και τον Κανονισμό ΠΕΣΣ του ΣΕΔΕΑ.

Οι ερευνητές μας σας ενημερώνουν για το θέμα κάθε έρευνας και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι όλες οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας θα παραμείνουν αυστηρά εμπιστευτικές.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αρχειοθετούνται χωριστά από το περιεχόμενο της συνέντευξής σας, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να αντιστοιχίσει τις απόψεις σας με τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι απόψεις σας συγκεντρώνονται μαζί με τις απόψεις όλων των ερωτηθέντων που συμμετέχουν σε κάθε έρευνα και παρουσιάζονται με τη μορφή συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των ποιοτικών ελέγχων που είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε σε κάθε έρευνα, τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου) καταστρέφονται.

Γιατί ζητάτε τόσα πολλά προσωπικά μου δεδομένα;

Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

• γενικά δημογραφικά στοιχεία (δεδομένα όπως η ηλικία, η εκπαίδευση, η περιοχή διαμονής, ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού σας κ.λπ.) μας βοηθούν να αναλύσουμε τα αποτελέσματά μας στις διάφορες δημογραφικές ομάδες και μας οδηγούν σε πιο λεπτομερή συμπεράσματα που συμπληρώνουν τις αναλύσεις των ερευνών μας.

• προσωπικά δεδομένα (όπως ο αριθμός τηλεφώνου σας) μας επιτρέπουν να διασφαλίσουμε ότι κάθε συνέντευξη είναι αληθινή και ότι όλες οι πληροφορίες που καταγράφονται από τους ερευνητές μας είναι σωστές και έγκυρες, ακριβώς όπως μας τις έχετε δώσει.

Πού βρήκατε το τηλέφωνό μου;

Στις περισσότερες έρευνες που γίνονται μέσω τηλεφώνου οι τηλεφωνικοί αριθμοί που καλούμε είναι αριθμοί που παράγονται τυχαία από μία μέθοδο που είναι γνωστή ως Random Digit Dialing. Ξεκινώντας από γεωγραφικούς κωδικούς για σταθερά (π.χ. για την Θεσσαλονίκη 2310) ή κωδικούς κινητής, τα υπόλοιπα ψηφία συμπληρώνονται με τυχαίο τρόπο ώστε να σχηματιστούν 10ψήφιοι αριθμοί. Για τους αριθμούς που σχηματίζονται δεν είναι σε εμάς τίποτα άλλο γνωστό (πέρα από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή των σταθερών) Μπορεί να είναι τηλέφωνο κατοικίας, τηλέφωνο εργασιακού χώρου, fax ή αριθμός που δεν αντιστοιχεί σε συνδρομητή. Ακολουθούμε αυτή τη μέθοδο της τυχαίας επιλογής τηλεφωνικών αριθμών για να διασφαλίσουμε μία πραγματικά αντιπροσωπευτική κάτοψη των νοικοκυριών από όλες τις περιοχές που καλύπτει κάθε έρευνα.

Για ποιο λόγο βρήκα τόσες κλήσεις στο τηλέφωνό μου από την εταιρία σας;

Στις περισσότερες έρευνες που γίνονται μέσω τηλεφώνου οι τηλεφωνικοί αριθμοί που καλούμε είναι αριθμοί που παράγονται τυχαία από μία μέθοδο που είναι γνωστή ως Random Digit Dialing. Ξεκινώντας από γεωγραφικούς κωδικούς για σταθερά (π.χ. για την Θεσσαλονίκη 2310) ή κωδικούς κινητής, τα υπόλοιπα ψηφία συμπληρώνονται με τυχαίο τρόπο ώστε να σχηματιστούν 10ψήφιοι αριθμοί. Για τους αριθμούς που σχηματίζονται δεν είναι σε εμάς τίποτα άλλο γνωστό (πέρα από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή των σταθερών) Μπορεί να είναι τηλέφωνο κατοικίας, τηλέφωνο εργασιακού χώρου, fax ή αριθμός που δεν αντιστοιχεί σε συνδρομητή. Ακολουθούμε αυτή τη μέθοδο της τυχαίας επιλογής τηλεφωνικών αριθμών για να διασφαλίσουμε μία πραγματικά αντιπροσωπευτική κάτοψη των νοικοκυριών από όλες τις περιοχές που καλύπτει κάθε έρευνα.

Με έχετε πάρει τηλέφωνο και δεν θέλω να με ξανακαλέσετε. Τι πρέπει να κάνω;

Η συμμετοχή σας στις έρευνες που κάνουμε είναι εθελοντική και έχετε κάθε δικαίωμα να αρνηθείτε να συμμετάσχετε ή/και να ζητήσετε να μην σας ξανακαλέσουμε. Και εμείς σεβόμαστε απόλυτα την επιθυμία σας αυτή.

Εάν δεν θέλετε να σας ξανακαλέσουμε σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε συμπληρώνοντας σχετικό μήνυμα στη φόρμα επικοινωνίας. Εάν στείλετε ένα τέτοιο αίτημα, αυτό θα ικανοποιηθεί σε μία ή το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες.

Με όποιον τρόπο και αν επικοινωνήσετε μαζί μας θα χρειαστεί να μας γνωστοποιήσετε το νούμερο τηλεφώνου που δεν θέλετε να ξανακαλέσουμε. Επειδή τα τηλέφωνα που καλούμε είναι τυχαία σχηματιζόμενα νούμερα (δείτε περισσότερα στο «πού βρήκατε το τηλέφωνό μου?») δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιό είναι το δικό σας τηλέφωνο αν δεν μας το δώσετε.

Γιατί με καλείτε ενώ έχω ζητήσει το τηλέφωνό μου να είναι απόρρητο;

To Άρθρο 11 του Νόμου  3471/2006 για τη «Μη ζητηθείσα επικοινωνία» αναφέρεται σε σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς.

Ο σκοπός για τον οποίο λάβατε κλήση από την εταιρία μας δεν εμπίπτει στα παραπάνω αλλά ήταν για να  ζητήσουμε τη συμμετοχή σας σε κάποια έρευνα που διεξάγουμε η οποία για να είναι αντιπροσωπευτική πρέπει να εκφράζει τις απόψεις πολλών και διαφορετικών ανθρώπων. Γι’αυτό και καλούμε τυχαία  σχηματιζόμενους τηλεφωνικούς αριθμούς χωρίς να γνωρίζουμε αν αυτά είναι απόρρητα.

Είναι δικαίωμά σας να επιλέξετε να μην ξανακληθεί το τηλέφωνό σας από την εταιρία μας, και το σεβόμαστε απόλυτα. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε συμπληρώνοντας σχετικό μήνυμα στη φόρμα επικοινωνίας (δείτε επίσης «Με έχετε πάρει τηλέφωνο και δεν θέλω να με ξανακαλέσετε. Τι πρέπει να κάνω;»).

 

Πώς με επιλέξατε για να πάρω μέρος στην έρευνά σας;

Για μία έρευνα δεν μπορούμε να πάρουμε συνέντευξη από όλους, γι’αυτό και παίρνουμε συνέντευξη από έναν αριθμό διαφορετικών ατόμων, οι απόψεις των οποίων αντανακλούν τις απόψεις ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Συχνά επιλέγουμε τυχαία οικοδομικά τετράγωνα σε διάφορες περιοχές και οι ερευνητές μας εργάζονται σε αυτά ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο δρομολόγιο και χτυπώντας πόρτες τη μία μετά την άλλη. Σε άλλες περιπτώσεις οι συνεντεύξεις γίνονται σε κεντρικά σημεία (εμπορικοί δρόμοι, έξω από το μετρό κλπ).  Η συμμετοχή σας σε όλες τις έρευνες είναι εθελοντική και αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι η επιτυχία κάθε έρευνας εξαρτάται άμεσα από την καλή θέληση των ανθρώπων από τους οποίους ζητάμε τη συμμετοχή τους. Εάν δεν θέλετε να πάρετε μέρος σε μία έρευνα – όπως έχετε κάθε δικαίωμα να κάνετε και εμείς το σεβόμαστε απολύτως – μπορείτε απλά  να το πείτε στον ερευνητή / συνεργάτη μας.  Εάν πάλι θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες

Πώς μπορώ να ξέρω ότι αυτός που με προσεγγίζει είναι όντως ερευνητής σας;

Όλοι οι ερευνητές της Focus Bari, όπως και όλοι οι ερευνητές των εταιριών έρευνας που είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ οφείλουν να φορούν ειδική ταυτότητα στην οποία αναγράφεται το όνομά τους, το όνομα της εταιρίας και έχει τη φωτογραφία τους. Αν θέλετε να επιβεβαιώσετε ότι όντως πρόκειται για συνεργάτη της εταιρίας μας μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας εδώ

Γιατί στο τέλος της συνέντευξης μου ζητήθηκε να δώσω το τηλέφωνό μου;

Ζητάμε αυτές τις πληροφορίες ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε ότι οι ερευνητές μας έχουν καταγράψει τις απαντήσεις σας με ακρίβεια. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργούν ως καλοί πρεσβευτές της Focus Bari. Τις επόμενες μέρες μετά τη συνέντευξη ενδέχεται να σας γίνει κλήση από τα γραφεία μας για να επιβεβαιώσετε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τη συνέντευξη.

Μαρκάροντας το κουτί και δίνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου – GDPR και δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε επικοινωνία σχετικά με την δραστηριότητα της Focus Bari, υπηρεσίες/προϊόντα και εκδηλώσεις που ίσως σας ενδιαφέρουν. Ωστόσο, αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να απεγγραφείτε ανά πάσα στιγμή από την επικοινωνία μας, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε μέσα στα email που λαμβάνετε από εμάς.
By clicking the button and sharing your contact information with us, you acknowledge that you have read our Personal data policy - GDPR and that you consent to receiving communications about Focus Bari’s business, products/services, and events that may be of interest to you. However, if you ever change your mind, you can unsubscribe from our communications by following the instructions within the email that you receive from us.