focusbari

Group 193

Πολιτική Απορρήτου – GDPR

Πολιτική Απορρήτου – GDPR

Πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016:

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24 Μαΐου 2018

1. Ποιοί είμαστε
Η FOCUS BARI AE είναι μία αμιγώς ιδιωτική Ελληνική εταιρεία έρευνας αγοράς, ιδρύθηκε το 1988 και έχει ηγετική θέση στον χώρο των Ερευνών ΜΜΕ, των ερευνών marketing και της συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων με βάση consumer data & insights. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας μας παρακαλούμε επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: www.focusbari.gr

2. Που ανήκουμε
Η FOCUS BARI AE είναι εγγεγραμένη:

 • Στο μητρώο Επιχειρήσεων Ερευνών Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς με αριθμό μητρώου δεκατρία(13)
 • Στο μητρώο Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με αριθμό μητρώου σαράντα τρία (43)
 • Στο μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, με αριθμό μητρώου δέκα πέντε (15)

Η FOCUS BARI είναι μέλος:

 • του ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς) www.sedea.gr
 • της ESOMAR www.esomar.org

3. Κώδικες δεοντολογίας
H FOCUS BARI AE, ως μέλος του ΣΕΔΕΑ, τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR/ICC σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές διεξαγωγής έρευνας αγοράς καθώς και τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου ΠΕΣΣ. Σε σχέση με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων, η FOCUS BARI AE, λαμβάνει υπόψη της τις κατευθύνσεις εφαρμογής και βέλτιστης πρακτικής που εκδίδει ο ΣΕΔΕΑ με στόχο να εξειδικεύσει την εφαρμογή του κανονισμού στον κλάδο της έρευνας αγοράς ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμόρφωση.

4. Ορισμοί
Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εννοούνται πληροφορίες που είτε ανεξάρτητα είτε σε συνδυασμό με άλλες μπορούν να οδηγήσουν έμμεσα ή άμεσα στην ταυτοποίηση ενός προσώπου. Ως γενικό παράδειγμα, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ηλικία, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, UserId & Password πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες έως και τεχνικές πληροφορίες ρύθμισης των συσκευών επικοινωνίας σας.

5. Σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Στη FOCUS BARI AE, σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και διαχειριζόμαστε με ιδαίτερη επιμέλεια τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστεύεσθε με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να ζητήσουμε τη γνώμη σας στα πλαίσια διεξαγωγής έργων έρευνας αγοράς.

6. Είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε διαφέρουν ανάλογα με το είδος των έργων έρευνας που αναλαμβάνουμε και μπορεί να ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

 • Δεδομένα επικοινωνίας: π.χ. όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, email
 • Δημογραφικά: π.χ. φύλο, ηλικία, επάγγελμα, τόπο κατοικίας, οικογενειακή κατάσταση, υπηκοότητα
 • Καταναλωτικές συνήθειες: π.χ. καταναλωτικά είδη που αγοράζετε, συνήθειες κατανάλωσης ΜΜΕ ή άλλες
 • Ευαίσθητα δεδομένα: μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα υγείας, συνήθειες καπνίσματος ή άλλα

Ειδικά για Ποιοτικές έρευνες ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να ληφθούν αρχεία ήχου ή/και εικόνας με την πρότερη ρητή συναίνεσή σας

7. Πηγές λήψης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 • Σε τηλεφωνικές έρευνες όπως είναι οι «Μετρήσεις ακροαματικότητας ραδιοφωνικών σταθμών» δημιουργούμε μέσω ειδικού λογισμικού, τυχαίους τηλεφωνικούς αριθμούς. Οι αριθμοί αυτοί δημιουργούνται αλγοριθμικά και δεν εξάγονται από υπάρχοντες καταλόγους. Για τους αριθμούς αυτούς δεν γνωρίζουμε αν είναι υπαρκτοί ή όχι ή σε ποιόν ανήκουν.
 • Μέσω διαβίβασης επαφών από πελάτες ή προμηθευτές μας με σκοπό την διεξαγωγή ερευνών. Στην περίπτωση αυτή εξασφαλίζουμε ώστε τα δεδομένα να έχουν συλλεχθεί σύννομα και να διαβιβασθούν σε μας τηρώντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
 • Σε έρευνες πρόσωπο-με-πρόσωπο σε νοικοκυριά, επιλέγουμε μέσω ειδικού λογισμικού τυχαία σημεία (οικοδομικά τετράγωνα) τα οποία επισκεπτόμαστε, χωρίς να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιος κατοικεί εκεί.
 • Σε άλλες έρευνες πρόσωπο-με-πρόσωπο (π.χ. έξω από τα καταστήματα, κεντρικά σημεία κλπ) επιλέγουμε με τυχαίο τρόπο τους υποψήφιους συμμετέχοντες από τους διερχόμενους/εξερχόμενους από το σημείο
 • Από το Website μας με σκοπό την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής ερευνών FOCUS-OnLine, σύμφωνα με τους αναρτημένους όρους συμμετοχής. Γιά περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://focusonline.gr

Επιπλέον:

 • Από αρχείο νικητών για να παραλάβετε δώρα που έχετε κερδίσει μέσω της συμμετοχής σας στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα FOCUS-OnLine https://focusonline.gr
 • Μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας https://www.focusbari.gr/contact-us/contact-us-form.html
 • Από βιογραφικά τα οποία συλλέγουμε με σκοπό την συνεργασία μαζί σας ως ερευνητές ή την εργασία στην εταιρεία μας
 • Εάν ανήκετε στο προσωπικό της εταιρείας μας πρέπει να γνωρίζετε ότι τηρούμε αρχείο για λόγους μισθοδοσίας και κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους

Οι πηγές αυτές είναι ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με το είδος των έργων που αναλαμβάνουμε ή τις απαιτήσεις της αγοράς

8. Ενημέρωση και λήψη συγκατάθεσης
Ανεξάρτητα από το είδος και τον τρόπο συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φροντίζουμε να σας έχουμε ενημερώσει για τα εξής:

 • Tο είδος των δεδομένων που θα συλλέξουμε
 • Τον σκοπό της επεξεργασίας
 • Τον χρόνο διακράτησης των δεδομένων σας στην εταιρεία μας
 • Ενδεχόμενη διαβίβαση σε ρυθμιστική αρχή για λόγους ελέγχου
 • Ενδεχόμενη διαβίβαση σε συνεργάτη ή πελάτη για λόγους εκτέλεσης σύμβασης έργου
 • Τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον κανονισμό

Προτού συλλέξουμε τα δεδομένα σας λαμβάνουμε πάντα την ρητή σας συγκατάθεση.

9. Ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων και λήψη συγκατάθεσης για συνεντεύξεις σε άτομα ηλικίας <16 χρονών

Σε κάποιες έρευνες ενδέχεται να χρειαστεί να λάβουμε συνέντευξη από ανήλικα άτομα (<16 ετών). Στην περίπτωση αυτή ζητάμε πρώτα τη ρητή συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού μετά από πρότερη ενημέρωσή του.

10. Χρόνος διακράτησης δεδομένων
Α. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Η εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα σας αμέσως μετά την συλλογή και τα τηρεί στην μορφή αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο για λόγους ελέγχου της ποιότητας και αυθεντικότητας των δεδομένων και της αξιοπιστίας της έρευνας στα πλαίσια των υποχρεώσεών της έναντι του ΣΕΔΕΑ και του συστήματος ελέγχου ποιότητας ΠΕΣΣ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://sedea.gr

Β. ΜΕΛΗ PANEL ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ & ONLINE ΕΡΕΥΝΩΝ
Η εταιρεία τηρεί προσωπικά δεδομένα των προσώπων που συναινούν να συμμετέχουν σε panel ποιοτικών & online ερευνών για τρία το πολύ έτη. Μετά το πέρας της τριετίας ζητάμε εκ νέου την συναίνεσή σας καθώς και επικαιροποίηση των δεδομένων σας προκειμένου να συνεχίσουμε να τα τηρούμε για τους ίδιους πάντα σκοπούς.

11. Διαβίβαση
Η εταιρεία μας κατά κανόνα δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα στον Πελάτη της έρευνας με την δική σας συναίνεση και αφού ενημερωθείτε για το χρόνο που πρόκειται να τηρήσει τα δεδομένα σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή καθώς και για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν Η εταιρεία κατά κανόνα δεν διαβιβάζει επίσης, προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους εντός ή εκτός ΕΕ για σκοπούς επεξεργασίας. Όταν, κατ’ εξαίρεση, η εταιρεία χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συνάπτει με αυτούς σύμβαση με περιεχόμενο τους πρότυπους συμβατικούς όρους που έχει καταρτίσει η ΕΕ για τον σκοπό αυτό για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας

12. Επιστροφή ή Καταστροφή δεδομένων
Μετά την λήξη του χρόνου διακράτησης, φροντίζουμε είτε για την ασφαλή επιστροφή των δεδομένων στην πηγή είτε για την ασφαλή καταστροφή τους. Για τους λόγους αυτούς:

 • Τηρούμε πρωτόκολλο ασφαλούς καταστροφής δεδομένων που περιγράφει τη διαδικασία και τα μέσα καταστροφής / επιστροφής.
 • Τηρούμε ημερολόγιο καταστροφής

13. Ηχογράφηση συνεντεύξεων
Στις τηλεφωνικές έρευνες οι συνεντεύξεις ηχογραφούνται για λόγους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου. Για να γίνει αυτό ζητείται πρώτα η ρητή συναίνεσή σας. Τα ηχογραφημένα αρχεία τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται και καταστρέφονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 11 προηγουμένως.

14. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
Τηρούμε σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Twitter, Facebook και LinkedIn με στόχο την επικοινωνία μας με το ευρύ κοινό. Καθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των υπηρεσιών αυτών, οι υπηρεσίες αυτές ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά σας δεδομένα για δική τους χρήση. Εφόσον μεταβαίνετε στην δική μας ιστοσελίδα προερχόμενοι από περιήγηση σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες αυτές ενδέχεται να καταγράφουν προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με τους λογαριασμούς σας πρόσβασης στις ιστοσελίδες αυτές όσο και την διαδρομή περιήγησης. Τα προσωπικά σας δεδομένα που καταγράφονται στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ουδέποτε μας διαβιβάζονται. Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχουν δικές τους πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι ανεξάρτητες απο τις δικές μας.

15. Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία οι φυλλομετρητές (browsers) μπορεί να συλλέξουν με σκοπό την διευκόλυνση των μελλοντικών σας επισκέψεων και την μέτρηση της επισκεψιμότητας. Στην FOCUS BARI δεν επεξεργαζόμαστε τα Cookies για λόγους έρευνας αγοράς.

16. Τα δικαιώματά σας και πως να τα εξασκήσετε

Για όσο χρόνο η εταιρεία μας τηρεί τα δεδομένα σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Κατά την επικοινωνία μας μαζί σας για λόγους συμμετοχής σας σε έρευνα, σας παρέχεται η απαιτούμενη ενημέρωση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 προηγουμένως
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Μετά από γραπτό αίτημά σας έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τυχόν δεδομένα που η εταιρεία μας τηρεί για εσάς
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας: Η ανάκληση θα έχει ισχύ από την υποβολή γραπτού αιτήματος και μετά σύμφωνα με τα παρακάτω
 • Δικαίωμα επικαιροποίησης των δεδομένων σας: Η επικαιροποίηση θα αφορά κάθε επεξεργασία που τυχόν θα λάβει χώρα μετά την αποστολή γραπτού αιτήματος σύμφωνα με τα παρακάτω.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας: Η διαγραφή θα γίνεται το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος σύμφωνα με τα παρακάτω

H άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Εφόσον είσθε μέλος του FOCUS Online Panel μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://portal.focusonline.gr/Account/Login για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας. Αν θέλετε να ζητήσετε διαγραφή μπορείτε να στείλετε mail στο privacy@focus.gr

Εφόσον είσθε μέλος του Panel Ποιοτικών Ερευνών της εταιρείας μας μπορείτε να στείλετε mail στο privacy@focus.gr ζητώντας επικαιροποίηση των στοιχείων σας ή διαγραφή

Εφόσον έχετε δεχτεί κλήσεις από το τηλεφωνικό μας κέντρο και δεν θέλετε να σας ξανακαλέσουμε για να λάβετε μέρος σε έρευνα μπορείτε να ζητήσετε να εξαιρεθεί το τηλεφωνικό σας νούμερο στέλνοντας mail στο privacy@focus.gr. Αφού υλοποιήσουμε το αίτημά σας θα σας στείλουμε Email επιβεβαίωσης. Τα Εμαιλ επικοινωνίας που ανταλλάξαμε θα κρατηθούν σε αρχείο για λόγους μελλοντικής αναφοράς.

Εάν έχετε ήδη λάβει μέρος σε έρευνα παρακαλούμε ενημερωθείτε ότι δεν μπορούμε να διαγράψουμε αναδρομικά τις απαντήσεις που έχετε ήδη δώσει.

17. Ασφάλεια
Η εταιρεία μας εφαρμόζει φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να προστατεύει τα δεδομένα σας έναντι απώλειας, κλοπής, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης. Το User Name και Password που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στο Site Focus Online είναι για την αποκλειστική σας χρήση και μόνο. Σας συμβουλεύουμε να μην μοιράζεστε τα στοιχεία αυτά με οποιονδήποτε

18. Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι ο Μιχάλης Βλαχάκης, DIGIVALUE ΙΚΕ με στοιχεία επικοινωνίας privacy@focus.gr

19. Διαχείριση παραπόνων
Για οποιοδήποτε παράπονο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας mail στο privacy@focus.gr

Μαρκάροντας το κουτί και δίνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου – GDPR και δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε επικοινωνία σχετικά με την δραστηριότητα της Focus Bari, υπηρεσίες/προϊόντα και εκδηλώσεις που ίσως σας ενδιαφέρουν. Ωστόσο, αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να απεγγραφείτε ανά πάσα στιγμή από την επικοινωνία μας, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε μέσα στα email που λαμβάνετε από εμάς.
By clicking the button and sharing your contact information with us, you acknowledge that you have read our Personal data policy - GDPR and that you consent to receiving communications about Focus Bari’s business, products/services, and events that may be of interest to you. However, if you ever change your mind, you can unsubscribe from our communications by following the instructions within the email that you receive from us.